andrzejMiło nam poinformować, że Sensiei Andrzej Tomiałowicz 4 DAN ukończył podyplomowe studia w Wyższej Szkole Trenerów Sportu w Warszawie i zdobył tytuł Trenera I klasy w karate. Oprócz Senseia Andrzeja tytuł taki uzyskali Hanshi Jan Dyduch 8 DAN (Kraków), Shihan Paweł Pajdak 5 DAN (Sosnowiec), Sensei Waldemar Leończyk 4 DAN (Słupsk). Wszyscy wymienieni są pierwszymi szkoleniowcami w OYAMA karate, którzy zdobyli tak wysokie państwowe kwalifikacje zawodowe w sporcie.