Po raz 18-sty, 140 obozowiczów spotkało się na Międzynarodowym Obozie Oyama Karate w Dąbkowicach nad morzem. W dwóch turnusach obozu uczestniczyły dzieci i młodzież z Polski, Niemiec i Ukrainy. Przyjazd grupy niemieckiej i ukraińskiej możliwy był dzięki pomocy finansowej stowarzyszenia Polsko ? Niemiecka Współpraca Młodzieży z siedzibą w Poczdamie. Tegoroczny obóz stał pod hasłem "Przyjaźń, zabawa i aktywny wypoczynek".

Więcej w zakładce "OBOZY" !!!